Wetgeving rondom de periodieke keuring van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen

Voor machines voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen zijn er een aantal zaken actueel:

1. Eisen die aan nieuwe machines gesteld worden.

Machines die nieuw op de markt komen moeten aan een aantal eisen voldoen. Niet alleen gericht op arbeidsveiligheid, maar ook op het gebied van ‘milieuveiligheid’  zodat alleen machines verkocht worden die aan bepaalde minimum eisen voldoen zodat de gebruiker deze ook op een goede en veilige manier kan inzetten.

2. De periodieke keuring van machines die in gebruik zijn

Van machines die in gebruik zijn is het belangrijk dat zij in goede toestand zijn. Daarom is een periodieke keuring van deze machines verplicht zodat de conditie van de machines wordt gewaarborgd of verbeterd.

3. Het gebruik van de machines:

* spuitlicentie

Het bedrijfsmatig toedienen van gewasbeschermingsmiddelen mag alleen als de toepasser in het bezit is van een geldige spuitlicentie.

* reinigen van lege verpakkingen en machines

Om punt emissies te voorkomen is het van belang dat machines op een goede manier gereinigd worden. Verder moeten lege verpakkingen op een goede manier worden gereinigd.

* eisen aan driftarmetechnieken en -doppen

Aan het gebruik van de machine in de buurt van oppervlaktewater of bij de toepassingen van bepaalde middelen kunnen bepaalde eisen gesteld worden om drift te voorkomen.