Machine wel of niet opnieuw keuren bij aanpassingen aan de machine na de uitgevoerde keuring

Machines worden soms nadat ze zijn goedgekeurd aangepast. Zeker nu worden veel machines aangepast met Drift Reducerende Technieken. Belangrijk blijft dat de machine goed blijft functioneren.

Bij aanpassingen aan de machine heeft SKL een gedragslijn opgesteld hoe om gegaan moet worden met machines die aangepast zijn, of deze opnieuw gekeurd moeten worden of niet.

Als er constructieve wijzigingen aan de machine hebben plaatsgevonden is de machine niet meer gelijk aan de uitvoering zoals deze is goedgekeurd en zoals vermeld is op het keuringsrapport en deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op het goed functioneren van de machine zodat de ‘oude’ keuring niet meer geldig is en de machine opnieuw zal moeten worden gekeurd (waarna de machine weer voor 3 jaar is goedgekeurd).
En tijdens een controle van de eigenaar van de machine door NVWA/Waterschap/certificeerder Global-GAP, ed. kan ook worden gekeken of de machine qua uitvoering nog gelijk is aan de machine die op het keuringsformulier vermeld is.

Om het praktisch te houden is het goed om een aantal zaken te onderscheiden die een wezenlijk verschil maken op het functioneren van de machine en andere die dat niet of minder hebben.Daarom geldt het volgende:

Geen nieuwe keuring bij:

  1. Vervangen van spuitdoppen (dit kan invloed hebben op het functioneren van de machine maar het is niet praktisch dat de machine opnieuw wordt gekeurd, de eigenaar van de machine kan aantonen dat de doppen na de keuringsdatum op de machine gekomen zijn mbv een pakbon of factuur). Het testen van de breedteverdeling bij de montage van nieuwe doppen is altijd beter, maar niet verplicht.
  2. Bij montage van een DrukRegistratieVoorziening (DRV), dit heeft geen invloed op het functioneren van de machine. En in de voorschriften van de DRV is opgenomen dat deze niet hoeft te worden gecertificeerd. De DRV wordt bij de eerst volgende keuring beoordeeld.
  3. Bij tussentijdse reparaties/vervanging van pomp, manometer, ed. Het is wel beter deze ook te keuren zodat zeker is dat deze goed functioneren, maar geen eis.
Wel nieuwe keuring bij:
  1. Grote constructieve wijzigingen zoals verbreding spuitboom, en dergelijke.
  2. Aanpassing van de machine of montage van extra delen waarbij de machine voorzien wordt een Drift Reducerende Techniek, zoals:
  • Verandering van de dopafstand van 50cm naar 25cm. (bij sommige machines vereist dat een ingrijpende constructie wijziging om dit gerealiseerd te krijgen waarbij ook met name een nieuwe beoordeling van de dwarsverdeling van belang is)
  • Achteraf montage van een systeem van luchtondersteuning (hierbij wordt de machine ook veranderd waarbij belangrijk is dat eea goed gemonteerd is om een goed functioneren van de machine te garanderen)
  • Achteraf montage van een sleepdoek/WIngssprayer/Wave systeem (hierbij wordt de machine zodanig veranderd dat zeker een nieuwe beoordeling van de dwarsverdeling belangrijk is)
  • Achteraf montage van een Maggrow systeem (doordat er magneten in de spuitleiding gebracht worden is het zeker van belang te checken of het drukverloop in de spuitleiding nog goed is wat tot uiting komt in de beoordeling van de dwarsverdeling)
Terug naar overzicht