SKL voor de fruit- en boomteelt

Goed en afgestelde spuitmachines zijn de spil in een goede, veilige en milieuvriendelijke teelt van (klein)fruit en laanbomen. Daarom is het sinds 1 april 2002 ook verplicht om spuitmachines voor de fruitteelt en de boomteelt te laten keuren. Het betreft hier spuitmachines die een overwegend zijwaartse of schuinopwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligen. De basis voor deze periodieke keuring is wetgeving van het ministerie van LNV. Het doel van de SKL-keuring is een optimaal bestrijdingsresultaat door goed onderhoud en regelmatige controle van de machines te garanderen. Efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door een nauwkeurige dosering en het tegengaan van emissie, speelt daarbij een belangrijke rol.

Per 1 juli 2006 is de wettelijke frequentie veranderd van eens per twee jaar naar eens per drie jaar. Het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssytemen voor voedselveiligheid zoals Eurep GAP of Global GAP de frequentie anders kan zijn. Ook is het zo dat bij telers die gecertificeerd zijn volgens On the Way to Planet Proof de frequentie anders kan zijn.

Met ingang van begin 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 200/128/eg is nu geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, en van toepassing op iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen toepast, niet alleen voor fruit- of boomkwekers maar ook andere ondernemingen die deze typen spuiten gebruiken, hieronder vallen bijvoorbeeld de spuitmachines die voor de bestrijding van eikenprocessierupsen gebruikt worden.

Alle gebruikte machines (behalve rugspuiten) zijn keuringsplichtig, dus ook bijvoorbeeld onkruidspuiten. De inhoud van keuring komt overeen met de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122 (2015). Volgens deze norm gaat in de meeste Europese landen gekeurd worden.

De SKL keuring is daarom erkend in de andere lidstaten van de EU, zowel voor nieuwe machines als voor de export van gebruikte machines.

De volgende typen machines moeten wettelijk gekeurd worden:

  1. Boomgaard-/laanboomteeltspuiten
  2. Onkruidspuiten
  3. Veldspuiten
  4. Motorvatspuiten
  5. Apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen in vaste vorm verdeeld worden (granulaat)