SKL is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

ISO 9001De werkwijze van SKL is opgenomen in een kwaliteitsborgingssysteem. SKL vindt het belangrijk dat de keuringen op een goede en uniforme manier worden uitgevoerd. Belangrijk daarin is dat de manier waarop gekeurd wordt, de inhoud van de keuringen en de eisen die aan de keuringstations gesteld worden uniform zijn.

SKL controleert de keuringstations regelmatig om de testfaciliteiten en de apparatuur te controleren en na te meten en om te zien of de keuringen op de juist emanier worden uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn dan is een sanciteregime voor de keuringstations en de keurmeesters.

Het kwaliteitssysteem van SKL is door TUV Nederland beoordeeld volgens de eisen zoals die in de norm ISO 9001:2015 gesteld worden. De conclusie was dat de werkwijze van SKL voldoet aan deze eisen en dat het kwaliteitssysteem van SKL gecertificeerd kan worden volgens ISO 9001;2015.

Het certificaat is te downloaden door hier te klikken.

Als eigenaren van spuitmachines klachten hebben over de uitvoering en de conclusies van de uitgevoerde keuringen kan hier tegen bezwaar gemaakt worden. Door hier te klikken is de procedure hiervoor te bekijken. Ook kan ook altijd contact opgenomen worden met SKL.