Spuitlicentie

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen.
De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico”s en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geïntegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig.

Het bureau Erkenningen is in Nederland verantwoordelijke voor de uitgifte van deze vakbekwaamheidsbewijzen. Meer informatie hierover is te vinden op hun website: www.erkenningen.nl