Eisen aan machines vanuit het Activiteitenbesluit (o.a. driftarme spuitdoppen en -technieken)

Bij het gebruik van een spuitmachine in de buurt van oppervlaktewater zijn in het kader van Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen gesteld aan de uitrusting en het gebruik van de spuitmachine.

Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3.78 – 3.88. Deze artikelen zijn te vinden door hier te klikken.

De bij het Activiteitenbesluit geldende actuele lijst met Drift Reducerende Doppen (DRD lijst) (versie 6 december 2021) is te vinden door hier te klikken en de lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) is te vinden door hier te klikken (versie 6 december 2021)

Voor de Drift Reducerende Technieken (DRT) is/komt voor elke techniek een informatieblad beschikbaar waarop voor elke techniek de omschrijving en de voorschriften voor een juist gebruik zijn genoemd. Deze informatiebladen zijn te downloaden door hier te klikken: Informatiebladen.

Meer informatie over de TCT is te vinden door hier te klikken.