Eisen aan machines vanuit het Activiteitenbesluit (o.a. driftarme spuitdoppen en -technieken)

Bij het gebruik van een spuitmachine in de open lucht zijn in het kader van Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen gesteld aan de uitrusting, instellingen en het juiste gebruik van de spuitmachine.

Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3.78 – 3.88. Deze artikelen zijn te vinden door hier te klikken.

De bij het Activiteitenbesluit geldende actuele lijst met Drift Reducerende Doppen lijst 12 mei 2023 (DRD-lijst) (versie 12 mei 2023) is te vinden door hier te klikken en de lijst met Drift Reducerende Technieken lijst 22 mei 2023 (DRT-lijst) is te vinden door hier te klikken (versie 12 mei 2023)

Voor de Drift Reducerende Technieken (DRT) is/komt voor elke techniek een informatieblad beschikbaar waarop voor elke techniek de omschrijving en de voorschriften voor een juist gebruik zijn genoemd. Deze informatiebladen zijn te downloaden door hier te klikken: Informatiebladen.

Meer informatie over de TCT is te vinden door hier te klikken.