Eisen aan machines vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (o.a. driftarme spuitdoppen en -technieken)

Bij het gebruik van een spuitmachine in de open lucht zijn in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) eisen gesteld aan de uitrusting, instellingen en het juiste gebruik van de spuitmachine.

Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3.64. Dit artikel is te vinden door hier te klikken.

Meer informatie over de het vaststellen van driftreductie bij spuittechnieken is te vinden door hier te klikken. Op deze website is ook de meest actuele lijst met Drift Reducerende Technieken (DRT-lijst) en de hierbij behorende lijst met Drift Reducerende Doppen (DRD-lijst) te vinden.

Voor de Drift Reducerende Technieken (DRT) is/komt voor elke techniek een informatieblad beschikbaar waarop voor elke techniek de omschrijving en de voorschriften voor een juist gebruik zijn genoemd. Deze informatiebladen zijn te downloaden door hier te klikken: Informatiebladen.

Meer informatie over de TCT is te vinden door hier te klikken.