Over SKL

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) is een onafhankelijke stichting en gevestigd in Wageningen. De stichting SKL heeft als doelstelling: Het bevorderen van de goede werking van machines en installaties die gebruikt worden in de landbouw en tuinbouw. Zij doet dit door te bevorderen dat er eisen gesteld worden aan de kwaliteit van nieuwe machines en machines die in gebruik zijn.

De bevordering van de goede werking van nieuwe machines bewerkstelligd SKL door actief deel te nemen aan (inter) nationaal normalisatie overleg, een actieve bijdrage te leveren aan de tot stand koming van goede normen, het verspreiden van die kennis bij fabrikanten, dealers,ed. in samenwerking met de brancheorganisatie Fedecom en indien mogelijk door het (laten) uitvoeren van tests van nieuwe typen machines aan de hand van uniforme normen.

De bevordering van de de goede werking van machines die in gebruik zijn doet de SKL door organiseren van een periodieke keuring van machines. Bekend is de periodieke keuring van spuitapparatuur zoals die sinds 1989 wordt uitgevoerd.

SKL is opgericht in 1989 als de Stichting Keuring Landbouwspuiten door diverse belanghebbenden, zoals fabrikanten, dealers, gebruikers, onderzoekers en de overheid. Het doel van de oprichting van SKL was, het opzetten van een landelijke, uniforme manier van het testen van veldspuiten. Dit is toen bereikt door het ontwikkelen van een uniform keuringsprotocol, het opzetten van een opleiding voor keurmeesters, een standaard keuringsrapport, eisen aan een keuringstation en een kwaliteitsborgingsysteem om de uniformiteit en kwaliteit van de keuringen te bewaken.

SKL is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd door een bestuur.

Na het opzetten van de keuring van veldspuiten is daarna een keuringsysteem voor de periodieke keuring van boomgaardspuiten opgezet. In 2001 is een periodieke keuring van landbouwtrekkers opgezet en in 2004 is de periodieke keuring van motorvatspuiten opgezet.

In 2014 zijn er keuringsprotocollen voor alle typen spuitapparatuur, zoals veldspuiten, boomgaard- en laanboomteeltspuiten, rijenspuiten, grondontsmettingsapparatuur, motorvatspuiten, ruimtebehandelingsapparatuur (LVM en Fog)en doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Op grond van de Europese regelgeving in de EU richtlijn ‘Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg)’, waarin een periodieke keuring van alle spuitapparatuur is voorzien, is de Nederlandse wetgeving aangepast en heeft SKL nu keuringen voor alle typen spuitapparatuur. De keuringen worden uitgevoerd volgens de geharmoniseerde NEN-EN-ISO 16122 normen.

De werkwijze van SKL is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Voor klachten over de uitvoering en resultaten van de keuringen is er een klachtenprocedure.