Publiciteit

Hier kunt u een aantal folders van SKL downloaden, deze geven meer informatie over de verschillende keuringen.

Algemene folder SKL keuringen
Keuring SKL in open teelten
Keuring SKL boomgaardspuiten
Keuring spuitapparatuur in de glastuinbouw
Keuring spuitapparatuur op verhardingen
Keuring spuitapparatuur in Groensector
Keuring Trekkers

Links

Organisaties die participeren binnen SKL:
Fedecom
Wageningen Universiteit
Cumela
Delphy
NFO
Ministerie van Economische Zaken/NVWA

Trainingen keurmeesters:
Aeres TECH
ATG

Interessante links over gewasbescherming:
www.gewasbescherming.nl
Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij
College Toelating Bestrijdingsmiddelen
Bureau Erkenningen (spuitlicensies)

Landbouw(mechanisatie)informatie:
Boerderij
Landbouwmechanisatie
Trekker en Werktuig
Agri Holland
Trekkerweb
Agritoy