Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM en Fog)

Ruimtebehandelingsapparatuur zoals LVM en Fog apparatuur moet ook periodiek gekeurd worden. Dit betreft apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen verdeeld worden, apparatuur waarmee alleen biociden verdeeld worden valt niet onder de keuringsplicht.

Het gaat om apparatuur die in de glastuinbouw wordt ingezet, maar ook apparatuur die gebruikt wordt bij de bewaring van aardappelen. Het gaat zowel om mobiele installaties als vast opgestelde machines.

Wettelijk moeten deze machines voor de eerste keer binnen 3 jaar na aanschaf worden gekeurd, daarna geldt voor deze apparatuur een keuringsfrequentie van 6 jaar.

SKL keuringstations die erkend zijn als keuringstation voor Motorvatspuiten kunnen deze apparatuur keuren. Dit kan zowel bij het keuringsbedrijf, als op locatie.

Omdat voor deze apparatuur nog een geharmoniseerde normen beschikbaar zijn, heeft SKL op basis van de algemene richtlijnen uit Annex 2 van de EU richtlijn Duurzaam gebruik van Pesticiden, in samenwerking met deskundigen hiervoor een uniform keuringsprotocol opgesteld.

Waar keuren?

Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen van LVM en Fogapparatuur uit te voeren.

Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als ‘SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten’. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden door hier te klikken.

Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren.

De keuring kan zowel op bij het keuringstation worden uitgevoerd als op locatie bij de tuinder