Wat wij keuren?

Voor de verschillende typen spuitmachines heeft SKL op deze machines toegespitste keuringsprotocollen, zodat elk type machine op de juiste manier gekeurd kan worden. De inhoud van de keuringen voldoet minimaal aan de eisen zoals die gesteld zijn in bijlage 2 van de Europese richtlijn voor Duurzaam gebruik van gewasbescherminigsmiddelen.

De keuringsprotocollen van SKL zijn gebaseerd op geharmoniseerde Europese normen (de norm NEN-EN-ISO 16122) als deze aanwezig zijn. Voor apparatuur waar geen normen voor bestaan heeft SKL op basis van best pratices in andere EU lidstaten gecombineerd met input van fabrikanten, dealers en gebruikers praktische keuringsprotocollen vastgesteld.

De keuring is wettelijk verplicht zoals gespecificeerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, meer informatie hierover is te verkrijgen door hier te klikken.

Een overzicht van de verschillende keuringsfrequenties voor de verschillende soorten apparatuur is te krijgen door hier te klikken.