SKL voor de tuin- en parksector

In de tuin- en parksector is het van groot belang dat de gewasbeschermingsmiddelen die daar worden ingezet, op de juiste manier worden gebruikt. Naast vakkennis bij de gebruiker, is de toestand van de apparatuur waarmee wordt gespoten van groot belang. SKL organiseert daarom periodieke keuringen voor de diverse typen machines die gebruikt worden:

  • De keuring van veldspuiten die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bespuiting van sportvelden.
  • De keuring van blowerspuitmachines die gebruikt worden voor de bestrijding van processierupsen.
  • De keuring van spuitmachines die gebruikt worden voor onkruidbestrijding op verhardingen. Dit betreft ook machines waarmee laag risico middelen worden verdeeld.
  • De keuring van diverse typen motorvatspuiten die voor gebruikt worden voor bespuitingen van kleine oppervlakten of moeilijk bereikbare plaatsen.

Typen apparatuur die gekeurd moet worden:

  1. Veldspuiten
  2. Spuitmachines voor selectieve bespuitingen op verhardingen
  3. Blowerspuiten
  4. Motorvatspuiten