SKL keuring granulaatstrooiers

De periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen in vaste (korrel of poeder) is wettelijk verplicht. De eerste keuring van deze machines moet volgens de wet binnen 3 jaar na aanschaf plaatsvinden, daarna is de keuringsfrequentie van deze machines, ongeacht de werkbreedte, 6 jaar.

De keuring is erop gericht om alle onderdelen van de machine te controleren zodat deze in staat is het middel homogeen te verdelen op een veilige manier voor de gebruiker en omstanders.

De keuring betreft machines die aan een voertuig zijn bevestigd, of die op een andere machine (bijvoorbeeld een aardappelpoter) zijn bevestigd. Handgedragen apparatuur is vrijgesteld van de keuringsplicht.

Tijdens de keuring worden alle relevante onderdelen van de installatie gecontroleerd. De homogeniteit van de afgifte uit de verschillende uitstroomopeningen wordt gecontroleerd. Belangrijk is dat de instelling van de machine zodanig is dat overal evenveel middel wordt verdeeld. Deze afgifte wordt gecontroleerd door uitvoeren van een afdraaiproef met dummy materiaal.

Belangrijk is, zeker bij deze machines, dat de machines leeg en schoon (zowel van de buitenzijde als de binnenzijde) worden aangeleverd bij het keuringstation.

De machines kunnen worden gekeurd door een netwerk van erkende SKL keuringstations, deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleiden keurmeesters om de keuringen op een goede manier uit te voeren.

De keuringen kunnen zowel op het keuringsbedrijf als op locatie bij de eigenaar van de machine uitgevoerd worden.

Een overzicht van de erkende keuringstations is te vinden door hier te klikken.