Klachten over de inhoud en uitvoering van de uitgevoerde keuring

De keuringen worden door de SKL keuringstations op een zorgvuldige manier uitgevoerd. Maar mocht het zijn dat de opdrachtgever het niet eens is met het resultaat van de uitgevoerde keuring of aanmerkingen heeft op de inhoud of procedure van de uitgevoerde keuringen kan hierover contact opgenomen worden met SKL.

Klachten en/of opmerkingen over de inhoud of procedure van de uitgevoerde keuringen.

Bij klachten of opmerkingen over de inhoud of de procedure van de uitgevoerde keuringen kan contact opgenomen worden met SKL. Dit kan schriftelijk, per email of per telefoon. De contact gegevens van SKL zijn te vinden door hier te klikken.

Klachten procedure SKL voor opdrachtgevers van SKL keuringen waarbij de opdrachtgever het niet eens is met het resultaat van de keuring:

 1. Opdrachtgever meldt schriftelijk (per brief of e-mail) binnen 1 week na uitvoering van de keuring:
  1. Gegevens van de keuring
   1. Datum
   2. Stickernummer (indien aanwezig)
   3. SKL keuringstation die de keuring heeft uitgevoerd
  2. Aard van de klachten (nauwkeurige omschrijving)
 2. SKL gaat na ontvangst van de klacht binnen 1 week bij de klachtindiener ter plaatse een her-inspectie van de spuitmachine uitvoeren waarbij specifiek gecontroleerd zal worden op de punten waarover klachten zijn (hierbij is het niet mogelijk de breedteverdeling van de spuitdoppen te controleren).
 3. SKL stelt een rapport van haar bevindingen op.
 4. SKL stuurt binnen 1 week na het uitvoeren van de her-inspectie dit rapport op naar de opdrachtgever en het betreffende keuringstation die de keuring heeft uitgevoerd.
 5. Beiden kunnen binnen 1 week reageren op de bevindingen.
 6. De rapportage samen met de reacties van betrokken worden geanonimiseerd besproken binnen de Technische commissie van SKL.
 7. De conclusie van de Technische Commissie wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokkenen.
 8. Als de conclusie is dat het keuringsresultaat zoals vastgesteld op het keuringsrapport ten onrechte is geschreven, dan:
  1. Zijn de kosten voor de her-inspectie (zijnde Eur. 315 (excl. BTW) voor rekening van het keuringstation die de keuring heeft uitgevoerd.
  2. Als het keuringsresultaat ‘Goedgekeurd’ was, vervalt dit, de goedkeuringsticker moet van de machine verwijderd worden en de machine moet na herstelling van de geconstateerde gebreken opnieuw worden gekeurd, deze keuring zal gebeuren op kosten van het keuringstation.
  3. Als het keuringsresultaat ‘Afgekeurd’ was, vervalt dit op de relevante punten waarbij geconstateerd was dat de afkeuring ten onrechte was. Het keuringsresultaat wordt aan de hand hiervan opnieuw bekeken en indien blijkt dat hiermee alle geconstateerde gebreken zijn opgelost, wordt de machine alsnog goedgekeurd. De keuring die nodig is om dit vast te stellen zal gebeuren op kosten van het keuringstation.
 9. Als de conclusie is dat het keuringsresultaat zoals vastgesteld op het keuringsrapport terecht is toegediend, dan:
  1. Zijn de kosten voor de her-inspectie (zijnde Eur. 315,- (excl. BTW) voor rekening van de opdrachtgever.
  2. Blijft de conclusie op het keuringsrapport gehandhaafd.