Stand van zaken met betrekking tot gesloten vulsystemen (GVS) februari 2024

In 2020 is in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ opgenomen dat het vullen van gewasbeschermingsmiddelen in een machine moet gaan gebeuren door middel van een gesloten vulsysteem. Om op deze manier het risico op emissies door middel van morsen en spetteren te verminderen. De oorspronkelijke deadline van 2024 bleek niet haalbaar.

In een brief aan de Tweede Kamer van eind 2023 hebben de ministers Adema en Harbers geschreven dat er naar wordt gestreefd deze verplichting per 2025 in te voeren.

In een persbericht én in afstemming met het ministerie van IenW is vervolgens aangegeven dat de samenwerkende partijen (waaronder ook SKL) met de overheid zullen bespreken of en hoe in een praktisch haalbare overgangstermijn kan worden voorzien.

Op dit moment wordt door het ministerie van IenW druk gewerkt aan een aanpassing het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) waarin de verplichting om gebruik te maken van een gesloten vulsysteem komt te staan. Onduidelijk is vooralsnog wanneer deze verplichting effectief zal zijn, dit is afhankelijk van de snelheid van het juridische traject. Vanuit het bedrijfsleven is aangedrongen op een redelijke implementatieperiode zodat iedereen in de gelegenheid is een dergelijk systeem aan te schaffen.

Het voorstel is dat de verplichting gaat gelden voor:

  1. Het vullen van machines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen (niet voor poeders en granulaten) in verpakkingen van 1 tot 20 liter.
  2. De verplichting gaat gelden voor alle machines die in de open lucht gebruikt worden, ongeacht leeftijd of SKL keuringsdatum. Alleen hand- en ruggedragen apparatuur is uitgezonderd.

De gesloten vulsystemen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. De specificaties zijn vastgelegd in een internationale norm: NEN-ISO 21191:2021. Dit moet kunnen worden aangetoond door middel van een typekeuring van een systeem.
  2. De gesloten vulsystemen mogen zowel op een machine gemonteerd zijn, maar stationaire systemen die aangesloten kunnen worden aan een machine zijn ook toegestaan. In dit laatste geval moet de koppeling waarmee de slang van het vulsysteem aan de machine wordt gekoppeld, zijn voorzien een terugslagklep om lekken te voorkomen.

Beschikbare systemen:

Op dit moment zijn er diverse systemen beschikbaar en de verwachting is dat er per 2025 nog meer typen op de markt zullen komen.

SKL keuring.

De systemen die op een machine gemonteerd zijn zullen tijdens de SKL keuring worden meegenomen als onderdeel van de keuring van de complete machine. Voor de keuring van losse systemen is nog niet duidelijk of dit verplicht gaat worden; deze vraag ligt nog voor bij LNV. De inhoud van de keuring van gesloten vulsystemen moet nog door SKL worden vastgesteld, dat zal dit jaar gebeuren.

Terug naar overzicht