SKL voor de akkerbouw, veeteelt, vollegrondstuinbouw, bollenteelt en andere open teelten

Gewasbescherming is belangrijk in de akkerbouw. Het is belangrijk dat dit op een goede en zorgvuldige manier gebeurd, met machines die goed toegerust zijn voor deze taak en die in goede conditie zijn.

Daarom worden er eisen aan nieuwe machines gesteld dit in Nederland te koop zijn, dit betreffen minimale eisen op het gebied van veiligheid voor de gebruiker en de omgeving. Meer informatie is hierover te vinden door hier te klikken.

Maar het is tevens belangrijk dat alle machines die in gebruik zijn, in een goede conditie zijn en ook blijven. Hiervoor is de periodieke SKL keuring in het leven geroepen. Tijdens deze keuring wordt de machine op een onafhankelijke en deskundige manier gecontroleerd en nagemeten zodat de eigenaar zeker is van een goede en betrouwbare machine om zijn gewasbeschermingstaak goed uit te voeren.

Alle veldspuiten die in gebruik zijn in Nederland worden sinds 1997 periodiek gekeurd, nu met een interval van 3 jaar. Met de implementatie van de Europese richtlijn 2009/128/ec moet ook de andere toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen die in gebruik is, periodiek gekeurd worden, zoals rijenspuitenspuitinstallaties opgebouwd op zaai- en pootmachinesgranulaat- en slakkenkorrelstrooiers en verdeelapparatuur voor kiemremmingsmiddelen.

De inhoud van de SKL keuring komt overeen met de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122 (2015). Deze norm wordt in de meeste Europese landen ook gebruikt..

De SKL keuring is daarom ook erkend voor zowel nieuwe als gebruikte spuiten in de andere lidstaten van de EU. Dit geldt zowel voor de export van spuitmachines naar andere EU lidstaten (zowel nieuwe als gebruikte spuiten), als ook voor het gebruik van een SKL gekeurde spuitmachine in een andere lidstaat.

Boeren en loonwerkers mogen daarom met een SKL gekeurde spuitmachine ook in Belgie en Duitsland spuiten zonder dat hun machine nogmaals gekeurd hoeft te worden.

 

Bij de machines die in gebruik zijn in de akkerbouw/veeteelt sector betreft het dan de volgende typen machines:

 1. Veldspuiten
 2. Rijenspuiten
 3. Spuitmachines die op zaai- of pootmachines gemonteerd zijn
 4. Gedragen/getrokken spuitmachine met alleen een haspel en spuitlans/-geweer
 5. Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM/Fog)
 6. Apparatuur voor de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen in vaste vorm (granulaat)
 7. Vast opgestelde verdeelapparatuur, bijvoorbeeld boven een transportband op een inschuurlijn voor aardappelen.
 8. Onkruidbestrijkers.

De volgende apparatuur is vrijgesteld:

 • Hand- en ruggedragen verdeelapparatuur
 • Dompelbaden
 • Verdampers voor zwavel of 1-methylcyclopropeen
 • Zaaizaadbehandelingsapparatuur

Machines alleen worden gebruikt als deze voorzien zijn van een geldig SKL keuringsbewijs. De eerste keuring voor alle typen machines dient binnen 3 jaar na aanschaf van de machine te gebeuren. De keuring is normaal gesproken 3 jaar geldig, alleen voor bepaalde typen machines geldt een geldigheid van 6 jaar.

Dit betreft:

 • Veldspuiten met een spuitboombreedte van 3 meter of minder
 • Rijen/strokenspuiten met een spuitboombreedte van 3 meter of minder
 • Spuitapparatuur die op een zaai-, poot of andere machine bevestigd is waarvan de spuitboombreedte 3 meter of minder is
 • Granulaatstrooiapparatuur
 • Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM en fog)
 • Onkruidbestrijkers

Overzicht alle te keuren machines.