Onafhankelijke keuringsinstelling

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling.
De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.
SKL doet dit door het organiseren van periodieke keuringen bij erkende keuringsstations. Verder stelt de stichting dat nieuwe machines aan vooraf gestelde uniforme eisen moeten voldoen.

SKL neemt deel aan diverse (inter)nationale overlegorganen, SKL is lid van de normcommissie landbouwwerktuigen van het NEN, is lid van de WG3 Mobile Machines van het CEN en lid van SC6 van ISO TC23 .