SKL keuring Motorvatspuiten

De periodieke SKL keuring van alle typen motorvatspuiten is wettelijk verplicht voor alle machines van 3 jaar en ouder. De inhoud van de keuringen voor motorvatspuiten is gebaseerd op de internationale norm NEN-EN-ISO 16122:4 (2015) en voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden in Annex II van de Europese richtlijn 2009/128/eg.

Onder motorvatspuiten vallen vast opgestelde en mobiele motorvatspuiten, samen met horizontale spuitbomen of verticale spuitmasten maar ook met spuitlansen of spuitgeweren. Hieronder vallen ook spuitrobots en spuitbomen die aan een monorail bevestigd zijn.

Belangrijk is dat de machine schoon (zowel de binnen- als buitenzijde) is en dat de machine veilig is (afscherming bewegende delen, elektrische veiligheid). Voor de veiligheid van de keurmeester kan de keuring alleen beginnen als aan deze voorwaarden is voldaan.

De SKL-keuring van motorvatspuiten bestaat uit de volgende onderdelen:

Lekkage Controle op lekkage van het hele systeem, zowel drukloos als onder druk
bediening Functioneren van alle bedieningsorganen
pomp en roerinrichting Meting van de capaciteit en conditie van de pomp en controle op het functioneren van de roerinrichting
meetapparatuur Pomp- en spuitmanometer op afleesbaarheid en nauwkeurigheid
vloeistoftank Tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud, vulzeef, diverse filters
filters Aanwezigheid en conditie
spuitleiding en toebehoren Toestand en bevestiging van slangen, leidingen, klemmen, dophouders en doppen
vloeistofafgifte Afgifte doppen vergeleken met nominale (oorspronkelijke) waarde
drukregeling Werking drukregelaar, werking drukaccumulator
spuitboom/spuitpistool Vloeistof afgifte, lekkage etc.
doseersystemen Werking, nauwkeurigheid

 

Waar keuren?

Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen van motorvatspuiten uit te voeren.

Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als ‘SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten’. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden door hier te klikken.

Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren.

De keuring kan zowel bij het keuringstation of op locatie bij de tuinder worden uitgevoerd.