Werkwijze

Voor de periodieke keuringen van trekkers, machines en installaties heeft SKL keuringsprotocollen ontwikkeld waarmee op een complete en effectieve manier de machines beoordeeld kunnen worden. Deze protocollen zijn onwikkeld in samenwerking met onderzoekers, de gebruikers en overige betrokkenen uit de mechanisatiebranche. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij een Europese standaard.
De keuringen worden uitgevoerd door een netwerk van SKL erkende keuringstations. Dit zijn in de meeste gevallen dealers van landbouwmachines die de beschikking hebben over de door SKL voorgeschreven testapparatuur. Ook hebben zij gediplomeerde keurmeesters in dienst die de keuringen op een gedegen en vakkundige manier kunnen uitvoeren.

De keurmeesters beoordelen de machines op basis van een duidelijk protocol en voeren een aantal controle metingen uit. Het resultaat van de keuring wordt samengevat op een duidelijk keuringsrapport.
Machines die worden goedgekeurd worden voorzien van een goedkeuringsticker. Op deze sticker is een uniek nummer wat ook vermeld wordt op het keuringsrapport. Verder staat op de sticker wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden.

Wanneer een machine niet wordt goedgekeurd dient de machine te worden gerepareerd om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Dit kan door de eigenaar zelf gebeuren of door de dealer. De afgekeurde machine moet binnen 3 weken weer voor herkeuring worden aangeboden bij het keuringstation. Als deze termijn wordt overschreden moet de keuring helemaal opnieuw worden uitgevoerd.
SKL houdt door middel van inspecties en steekproeven toezicht op de kwaliteit en uniformiteit van de keuringen. Ook zorgt SKL voor de registratie van uitgevoerde keuringen. Dit gebeurd door een webbased registratiesysteem waar de keurmeesters alle gegevens van de keuringen invoeren. Op basis van deze gegevens heeft SKL een duidelijk verzicht hoeveel machines gekeurd worden en wat de meest voorkomende gebreken zijn.