SKL en NVWA bundelen krachten

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op maandag 14 november een samenwerkingsoverkomst ondertekend. Hierin zijn de werkafspraken tussen beide organisaties geformaliseerd.

SKL is een onafhankelijke keuringsinstelling die de verplichte keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uitvoert. Deze keuringen zijn verplicht in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wet en controleert onder meer of er wordt voldaan aan de keuringsplicht.

SKL voert al sinds het begin van de verplichting de keuringen uit. De overeenkomst formaliseert de huidige manier van werken van SKL die gecertificeerd is volgens ISO9001-2015. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat het SKL goedkeuringsbewijs, het wettelijke goedkeuringsbewijs is waarmee wordt bewezen dat de machine voldoet aan de wettelijk vastgelegde eisen.

De relatie tussen NVWA en SKL gaat jaren terug. De formele samenwerkingsovereenkomst waarborgt de professionalisering van de uitvoering van de keuringen in Nederland.

Terug naar overzicht