SPISE workshop in Nederland

SPISE (Standarized Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe) organiseert van 2-4 Mei 2023 een workshop over de periodieke keuring van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Door middel van een praktische workshop gecombineerd met een congres wordt op alle aspecten rondom het keuren van de machines ingegaan.

Er zal nadruk liggen op de praktische keuring van spuitapparatuur in de glastuinbouw, maar ook voor de keuring van veldspuiten, boomgaardspuiten en overige spuitapparatuur.

De workshop vindt plaats van 2 tm 4 mei 2023 en zal plaatsvinden in het World Horti Center in Naaldwijk.

Meer informatie is te vinden via deze link: 2nd announcement SPISE 8 incl hotel lis

Inschrijven kan via deze link: https://spise-workshop.julius-kuehn.de/registration.html

Terug naar overzicht