Stichting SKL keurt ruim 7000 spuitmachines in 2023

In 2023 zijn bijna 7000 spuitmachines door 153 erkende SKL keuringsbedrijven in Nederland gekeurd. Het betrof onder meer 3.900 veldspuiten, 670 boomgaard- en laanboomteeltspuiten, 1.400 spuitinstallaties in de glastuinbouw en andere categorieën zoals onkruid- en rijenspuiten, LVM/fog machines, granulaatstrooiers en overige machines.

Onderzoek wees uit dat bijna 60% van de gekeurde machines reparaties nodig had, voornamelijk vanwege versleten spuitdoppen, lekkages en andere tekortkomingen. Opmerkelijk was de goedkeuring van 400 nieuwe machines voor export naar andere EU-landen met een SKL-keuring.

De SKL, gevestigd in Wageningen, benadrukt het belang van periodieke keuringen voor een veilige en efficiënte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Terug naar overzicht